211 Koesignalencentrum 1.0, Bergharen


Het bestaande varkensstal uit jaren de dertig van de vorige eeuw kenmerkt zich door zijn eenvoud en materiaalgebruik. De archetype volume en de sobere detaillering kunnen als karakteristiek aangemerkt worden. Deze elementen worden als uitgangspunt genomen bij herbestemming van de varkensstal tot koesignalencentrum. Het signaleren van koeien brengt met zich mee dat er gedurende een langere opeenvolgende periode toezicht is op de aanwezige dieren. Het programma van eisen voorziet naast een leslokaal en kantoorruimte in een dienstwoning. De bouwkundige staat en de functionele indeelbaarheid van de huidige varkensstal leende zich moeilijk tot het integreren van de noodzakelijke dienstwoning. Het aangebouwde kippenhok bood hier een oplossing. De detaillering, materiaalgebruik en vormentaal voor dit nieuwe volume is modern  maar gaat in de basis uit van een sobere detaillering en archetype verschijningsvorm. Door het volledig onderkelderen van de dienstwoning kan het volume zo laag mogelijk gehouden worden waardoor een betere aansluiting ontstaat op de bouwmassa van de oude varkensstal. De massa boven maaiveld licht terug ten opzichte van de kelder. Zo ontstaat er ruimte voor een terras wat dienst kan doen als observatiepunt voor het koesignaleren.


375 Koesignalencentrum 2.0, Bergharen


Na uit de eerste cursusruimte uit zijn jasje te zijn gegroeid is een naastgelegen voormalige loods omgebouwd tot een cursusruimte om grotere groepen uit binnen en buitenland te kunnen ontvangen. Buitenwanden zijn daartoe opengebroken om meer daglicht binnen te krijgen en met het zicht op een stukje Gelders Landschap waan je je midden in de bossen. Er zijn een aantal werkplekken gerealiseerd voor de medewerkers van het koesignalencentrum. Vanuit deze prachtige locatie wordt het verhaal over de gezondheid van de koe over de wereld verspreid.